top of page

CENÍK

VSTUPNÍ DIAGNOSTIKA + TERAPIE (cca 60–80 minut)

Zahrnuje:

     anamnestický rozhovor, při kterém nám detailně popíšete Vaše zdravotní potíže

     kineziologické vyšetření pro zhodnocení stavu pohybového aparátu

     manuální ošetření – léčbu tkání a přípravu pro kinezioterapii

     kinezioterapii – specializovaná cvičení sloužící k maximálnímu efektu terapie

     edukaci o základech životosprávy či ergonomii v souvislosti s Vašimi zdravotními obtížemi

     vedení dokumentace sloužící k vašemu i našemu zpětnému hodnocení efektu terapie

1 500 Kč

NAVAZUJÍCÍ FYZIOTERAPIE (cca 45–55minut)

1 200 Kč

Po vstupním vyšetření následuje série navazujících návštěv, a to do doby, než dojde  k vymizení potíží. Frekvence a počet terapií je zcela individuální. Velmi přitom záleží na  délce trvání obtíží, zdravotním stavu pacienta a v neposlední řadě na motivovanosti pacienta se spolupodílet na domácím cvičení a režimových opatření.

ONLINE KONZULTACE (do 55minut)

1 000 Kč

Pokud jste z daleka nebo na fyzioterapii nemůžete docházet, můžeme společně probrat potíže spojené s menstruačním cyklem, řešit otázky plodnosti, plánování těhotenství, období menopauzy atd. s pomocí symptotermální metody z pohodlí domova.

Nezahrnuje ani nenahrazuje fyzioterapeutické vyšetření.

STORNO PODMÍNKY: Storno rezervované služby prosíme učiňte nejpozději 48 hod. předem.

V opačném případě bude účtován storno poplatek ve výši 500 Kč jako náhrada za rezervovaný čas. Uhrazení poplatku je podmínkou pro přijetí k další terapii. V případě neomluvené terapie je účtována 100% částka z ceny terapie.  

Ceník je platný od 1.1.2024

V ceně jsou zahrnuty veškeré léčebné výkony. 

Masáže ani jiné regenerační služby neprovádíme.

Naše terapie není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Terapii si pacienti hradí sami.

bottom of page