top of page
Fascie

Fascialní manipulace – Fascial Manipulation®/ Stecco®

Jedná se o italskou metodu pracující s fasciemi, která je založena na vědeckých důkazech. Tato metoda využívá například techniky ošetření fascií pomocí hlubokého tření za využití kloubu prstu nebo lokte terapeuta. Ošetření probíhá po velmi detailní diagnostice, kdy na základě diagnostikovaných bodů ve fasciální síti následuje ošetření, které je sice bolestivé, ale vždy pro pacienta tolerovatelné.

Určitý stupeň bolesti je pro ošetření hlubokých fascií důležitý, protože zde cíleně vytváří zánět ve vybraných bodech. Tento typ zánětu je ovšem žádoucí a spouští kaskádu biochemických reakcí, které dokážou ovlivnit patologie tkání, jež jsou vůči jemnějším přístupům rezistentní.

Touto metodou Vám dokážeme pomoci nejen u problému pohybového aparátu, ale také u dysfunkcí dalších tělesných systémů – respiračního, oběhového, trávicího aj.

Mnoho lidí nemá tušení, že nepříjemné symptomy, které zažívají, mohou mít svůj původ ve fasciální síti. Takoví pacienti bývají často po kolečku negativních vyšetřeních shledáni zdravými, avšak funkční změny pohybového aparátu nebo interních orgánů na zobrazovacích zařízeních (RTG, CT, MRI) vidět často nejsou. Pomocí metody Fasciální manipulace lze tyto funkční poruchy nalézt, a je možné je efektivně eliminovat.​ 

 

Fasciální manipulace je také vhodná u mnoha orgánových patologiích, kde dokáže zmírnit nepříjemné symptomy provázející různé druhy onemocnění a zvýšit tak kvalitu života člověka.

 

Příklady dysfunkcí, u kterých může být Fasciální manipulace nápomocná:

Vždy zohledňujeme, zda nemůže být symptom příčinou závažnější patologie, v tomto případě pacienta odesíláme na vyšetření ke specialistovi.

Mojža

Metoda Ludmily Mojžíšové

Jedná se o uznávanou metodu fyzioterapie k terapii funkční sterility (potíže s otěhotněním). Funkční sterilita je záležitostí páru, proto v terapii participuje nejen žena, ale také muž.

Metoda vychází z předpokladu, že pokud ovlivníme funkční poruchy pohybového aparátu, dojde také k ovlivnění vnitřních orgánů – tzv. somatoviscerální vztahy. Po celkovém vyšetření jsou postupně během několika terapií zmobilizována žebra, SI skloubení, páteř a také kostrč. Během mobilizace kostrče, která je prováděna per rectum (přes konečník), se také zpravidla ošetří svaly pánevního dna. Toto ošetření je prováděno velmi jemně a trvá pouze chviličku.

Manuální terapii doplňuje také individuálně přizpůsobená kinezioterapie (léčebné/preventivní cvičení). Metodu lze kromě funkční sterility využít také u obtíží urogynekologických, ortopedických, neurologických atd.

svalové křeče

syndrom neklidných nohou

pálení žáhy

bolesti břicha, trávící obtíže,

dechové obtíže, dušnost

bolesti hlavy

pocit knedlíku v krku

časté močení

bolestivá menstruace

brnění končetin

dlouhé pooperační hojení

a mnoho dalších ...

Fasciální manipulace, Třinec, Mgr. Martin Vita

 

 

 

 

Terapie suchou jehlou (dry-needling) je prováděna sterilní, jednorázovou akupunkturní jehličkou k léčbě bolesti pohybového aparátu a jejích dysfunkcí. S klasickou formou akupunktury však nemá žádnou další souvislost. Spoušťové body jsou drobné uzlíky ve svalech, které mohou vyvolávat bolesti pohybového aparátu. Jednou z účinných metod ošetření je jejich napíchnutí suchou jehlou, která dokáže tyto uzlíky inaktivovat a následně snížit bolesti.

V našem zařízení využíváme tuto terapii dle švýcarského konceptu DGSA®, která patří mezi nejbezpečnější školy na světě využívající terapie suché jehly.

Tato technika vyučovaná v REHAEDUCE® je zatím jediným kurzem v ČR opravňujícím fyzioterapeuty legálně provádět techniku suché jehly pod souhlasem Ministerstva zdravotnictví ČR.

Terapie suchou jehlou (dry-needling)

Jehla
Gynda
Metoda Mojžíšové Třinec, Simona Kováčiková, gynekologická fyzioterapie
suchá jehla třinec, dry needling Třinec, Martin Vita, fyzioterapie třinec, fyzoterapie český těšín, rehabilitace třinec

Gynekologická fyzioterapie

​Prostřednictvím fyzioterapie můžeme ovlivnit poruchy funkce svalů pánevního dna, které mohou způsobovat např.:

 

 

 

 

 

 

Terapie však není cílená pouze na svaly pánevního dna, nýbrž na celé tělo proto v této problematice využíváme několik metod a postupů, které povedou ke zmírnění potíží.

Fyzioterapie může být nápomocná jako podpůrná terapie u endometriózy či syndromu polycistických ovarií (PCOS). 

Terapie je velice komplexní také díky konzultaci menstruačních cyklů a využití symptotermální metody (STM), díky čemuž jsme mnohdy schopni odhalit příčinu potíží s cyklem. 

Věnujeme se také těhotným ženám, ať už za účelem úlevy od bolesti nebo přípravy na porod. Během terapie pracujeme velmi citlivě a jemně. V terapii využíváme také rebozo (mexický šátek) či šátek podvazovací pro vytvoření opory. Dále se věnujeme  ženám po porodu, kde je fyzioterapie na místě např. u poranění hráze, či u porodu císařským řezem, diastázy apod.

dysmenoreu (bolestivou menstruaci)

dyspareunii (bolestivý pohlavní styk)

inkontinenci (únik moči/stolice)

funkční sterilitu

potíže s vyprazdňováním, močením

bolest při sezení aj.

Funkce
svaly pánevního dna třinec, gynekologická fyzioterapie, fyzioterapie třinec, fyzoterapie český těšín, rehabilitace třinec, Simona Kováčiková, gynekologie třinec
fyzioterapie třinec, gynekologická fyzoterapie, rehabilitace třinec

Fyzioterapie funkce

Zakladatelkou Fyzioterapie funkce je Bc. Clara Lewitová. Jedná se o diagnosticko-terapeutický přístup zaměřen na člověka jako celek. Pomocí tohoto přístupu sledujeme-čteme jak se tělo chová, jaké jsou jeho možnosti a na základě toho je aplikována terapie. V terapii jsou využívány především různé hmaty, tlak, hlazení, čímž se snažíme optimalizovat napětí tkání. Terapie je také zaměřena na umění vnímat své tělo, jelikož se nám tato důležitá schopnost bohužel vytrácí.

kineioter
fyzioterapie funkce třinec, Simona Kováčiková,fyzioterapie třinec, fyzoterapie český těšín, rehabilitace třinec

Kinezioterapie

Jedná se o léčebná cvičení, která se opírají o základy neurofyziologie a biomechaniky a jsou pacientovi „šitá na míru“. Na základě diagnostiky jsou určená riziková místa pohybového aparátu, která za pomocí specializovaných cviků postupně napravují tyto patologie. Kinezioterapie je nedílnou a velice důležitou součástí uzdraveného procesu pacienta.

V rámci terapie je pacient slovně i manuálně veden, aby se dané cviky naučil v co nejvyšší kvalitě a následně je mu sestaven domácí léčebně-rehabilitační plán, který výrazně zkracuje proces úzdravy a zabraňuje recidivám.

cvičení třinec, posílení Třinec, fyzioterapie třinec, fyzoterapie český těšín, rehabilitace třinec
bottom of page